Izgradnja bazena – betonski i montažni bazeni

Izgradnja bazena predstavlja složen i dinamičan posao koji zahteva angažovanje građevinske firme kako bi celokupan proces izgradnje i montaže protekao bez problema a uživanje u bazenu bilo dugo.
Pre svega, treba napomenuti da su armirano betonski bazeni dugovečniji i trajniji, a njihova izgradnja od vodonepropusnog betona dodatno doprinosi stabilnosti i dugotrajnosti njegovog korišćenja. Za armirano betonske bazene karakteristično je i to što se nakon hidroizolacije mogu oblagati na različite načine. Stakleni mozaik u različitim kombinacijama boja predstavlja vizuelno najprihvatljivije rešenje koje je i cenovno prihvatljivo. Sa druge strane, lajner može biti dobar izbor ako ne želite da postavljate hidroizolaciju, ali je tada oprema za bazen koja se postavlja malo drugačija.

U betonski bazen možete postavljati i različitu dodatnu opremu:

  • Rasveta za bazen koja može biti: halogena rasveta, LED rasveta ili RGB rasveta (rasveta koja menja boje);
  • Vodene atrakcije ili popularno poznati lastin rep;
  • Uređaj za plivanje u mestu ili Turbo jet;
  • Merdevine za bazene. 

 Posebno je važno istaći mogućnost za instalaciju opreme za grejanje vode u bazenu. Grejanje vode u bazenu može biti ostvareno na različite načine:

  • Izmenjivač toplote koji se koristi za povezivanje eksternog izvora toplote sa ciljem grejanja vode u bazenu;
  • Elektrogrejač za zagrevanje vode u bazenu;
  • Toplotna pumpa koja u značajnoj meri može produžiti sezonu kupanja u bazenu.
1 2b660

Sa druge strane, montažni bazeni pripadaju kategoriji jeftinijih bazena koji se brzo i lako montiraju ako su prethodno odrađeni građevinski radovi. Zbog dugotrajnosti bazena i njegove stabilnosti, preporučuje se uvek da bazen bude postavljen na betonskoj podlozi, a da se zatim njegove stranice dodatno učvrste, pored kosnika i zidovima. Kod montažnih bazena uvek je unutrašnjost obložena lajnerom a spoljašnjost je od pocinkovanog lima. Pocinkovani lim može biti različite debljine (u zavisnosti od proizvođača) ali je sasvim sigurno da je njegov vek trajanja dug jer je otporan na spoljašnje uticaje. U montažne bazene se postavlja posebna oprema, a na zahtev kupca je moguće postaviti led rasvetu. I u ove bazene se može instalirati dodatna oprema. Preporučljivo je da se svaki bazen, bez obzira da li je betonski bazen ili montažni bazen, kada se ne upotrebljava prekrije solarnim prekrivačem u letnjem periodu. Solarni prekrivač ne samo da zagreva vodu tokom letnjeg perioda već i štiti bazen od spoljašnjih uticaja i prljavštine u periodu kada se bazen ne koristi, a u isto vreme smanjuje potrošnju hemikalija potrebnih za redovno održavanje bazena.

Pregledi: (1386)