Grejanje vode u bazenu

Idealna temperatura vode u bazenu je oko 25oC ali je u porodičnim bazenima taj optimum na nivou od oko 28 oC. Pitanje koje se nameće među korisnicima bazena tiče se načina grejanja vode u bazenu. U daljem tekstu predstavićemo različite načine na koji se voda može grejati u bazenu:

1. Solarni prekrivači

Zbog velikog uticaja UV zračenja bazeni se mogu zaštititi uz pomoć solarnih prekrivača koji su otporni na uticaje sunčeve svetlosti. Solarni prekrivač je izrađen od mehurića punjenih vazduhom. Solarni prekrivač ima povećanu otpornost na UV zrake, smanjuje isparavanje vode preko 98%, smanjuje gubitak energije do 50% i potrošnju hemikalija do 50%. Ovi prekrivači u grejanju vode zavise isključivo od sunčeve energije i najčešće se koriste kao dopunski izvor grejanja vode, posebno u letnjim mesecima. Investicija u solarni prekrivač je takva da se tokom korišćenja u domenu grejanja bazena sama otplati.

2. Elektrogrejači za bazene

Prednosti električnih grejača ogledaju se u lakoći ugradnje u cirkulacioni sistem a njihova cena je relativno niska. Ipak, ovaj oblik grejanja vode preporučuje se kod manjih bazena kako bi se obezbedio dobar odnos između proizvedene i utrošene energije. Električni grejači za bazene dostupni su u snagama od 3 do 18kW. Standardni električni grejač za bazene ne treba koristiti u agresivnim vodama, u slanoj vodi ili bazenima gde se koristi hlorinator soli. Za ovakvu vrstu agresivne vode preporučuje se posebni, titanijumski elektrogrejač.

Slika 1 . Šema povezivanja elektrogrejača

grejanje vode fcf92

3. Izmenjivači toplote

Izmenjivač toplote je namenjen za instalacije pod visokim pritiskom. Ovaj oblik grejanja vode daje optimalan odnos između uložene energije i proizvedene toplotne energije. Ugrađuje se na cirkulacioni krug vode u bazenu a mogu se povezati i na već postojeće izvore energije.

Slika 2. Šema povezivanja izmenjivača toplote

shema b33bc

4. Toplotne pumpe

Toplotne pumpe za bazene nude efikasno ekološko rešenje, lako se ugrađuju i cenovno su konkurentne. Njihovo korišćenje predstavlja jako dobru alternativu solarnim sistemima za grejanje vode jer je najbolji odnos utrošene i proizvedene energije. Kao termodinamički uređaji prenose toplotu koja je prisutna u vazduhu na bazensku vodu uz smanjenu potrošnju energije. Toplotne pumpe za bazene su dostupne i u inverter opcijama što omogućava zagrevanje bazena čak i kada je temperatura ispod definisanog optimuma.

Slika 3 . Šema povezivanja toplotne pumpe

sema povezivanja 47ec7

Interesantno je znati: Od energije iz vazduha koja se dobija posredstvom toplotne pumpe, toplotna pumpa isporučuje 4 do 5 puta više energije nego što troši. Čak 80% energije koju koristi pumpa da bi zagrejala vodu u bazenu dolazi od spoljašnjeg vazduha.

Pregledi: (1202)