Elektroliza umesto hlora u bazenu

Sve zastupljenije je vršenje dezinfekcije vode uz pomoć elektrolize, odnosno korišćenja natrijum hlorida (NaCl) – soli. Elektrolizom se vrši razdvajanje osnovih komponenti soli na natrijum i hlor. Na taj način se pomoću osnovnih principa elektrolize proizvode aktivni dezinfekciono sredstvo na bazi hlora, zbog čega ne treba kupovati hlor za dezinfekciju bazena. Uz pomoć elektrolize vrši se dezinfekcija koja doprinosi uništavanju bakterija i algi. Količina hlora potrebna za dezinfekciju bazena povećava se sa temperaturom i pH (kiselosti) vode. Proizvodnja hlora uz pomoć soli mora biti prilagođena životnoj sredini i karakteristikama vode:

  • provodljivost vode,
  • temperatura vode,
  • zapremina bazena koji je potrebno dezinfikovati,
  • pH vrednost vode.

Provodljivost vode je proporcionalna sadržaju soli, ali takođe zavisi od temperature po stopi od 2,2% po stepenima oC. Na 35 oC maksimalan odnos soli ide do 5g/l do 3,9g/l.

Tabela 1. Idealan odnos soli u bazenu

 10oC15oC20oC25oC30oC35oC
Min3,33,12,82,52,22
Idealno4,74,33,93,53,12,7
Max6,76,15,654,53,9


Uređaj za elektrolizu proizvodi hlor samo tokom filtracionih opsega koji je programiran tajmerom u razvodnom ormanu. Uređaji za elektrolizi se sastoje od cilindra sa elektrodama koji se povezuje na sitem cevi u mašinskoj sobi, obično posle grejača za vodu, na povratku vode u bazen (tzv. baj pas). Upravljačka jedinica za uređaj se kači na zid, a struja se napaja iz mreže. Rastvor soli u bazenskoj vodi  je obično između 4 i 7 odsto.

Kako radi elektroliza?

Kada slana voda dospe u uređaj za elektrolizu, usled napona struje između elektroda dolazi do procesa elektrolize. Tada se so (natrijum-hlorid) i voda (H20) pretvaraju u natrijum-hipohlorit, koji ima dezinfekcijsku sposobnost i uništava alge, klice i bakterije. Na taj način se dešava prirodna dezinfekcija bazenske vode. Kao i kod svake elektrolize, postoji tendencija da se na elektrodama stvaraju naslage. Kod uređaja za elektrolizu bazenske vode, u pitanju su naslage kamenca. Zato je potrebno da se povremeno očisti cilindar, što treba prepustiti stručnom licu.

Slika 1. Tok elektrolize u bazenu

elektroliza 8f071

Elektroliza u zimskim uslovima?

Zimi, kada klimatski uslovi to dozvoljavaju, tretman se može održavati smanjenim intenzitetom. U većini slučajeva, na svakih 15 dana je dovoljan osmočasovni ciklus filtarcije. Međutim, neophodno je kontrolisati odnos soli da bi se sačuvale ćelije od rada sa niskim sadržajem soli.

Tabela 2. Količina soli u kg potrebna za doziranje u bazenu kako bi se dostigao idealan odnos 4g/l

Izmeren odnos405060708090
2,5 g/l607590105120135
3g/l405060708090
3,5g/l202530354045
Pregledi: (982)